Saturday, May 19, 2018

Axis mundi

Axis mundi


pe şoseaua de la marginea lumii,
la numai doi paşi de reclama Sex Shop
răspândită seara pe-asfalt în mii de roşii sclipiri
opreşte taxiul din care coboară
femeia parfumată pentru noaptea de dragoste
în apartamentul cocoţat peste somnul bătrânilor

nu departe, la câteva străzi distanţă
- fii cu băgare de seamă la şobolanii
care îţi taie calea! –
se află miezul lumii
de una din axele ei, industrial metalică,
tânărul codoş îşi leagă femeia de păr
o fată de şaisprezece ani
- şaisprezece cu şaisprezece nu fac treizeci şi trei -
pedepsindu-i infidelităţi şi necinstite afaceri

de aici dezgustul meu faţă de lume,
de aici, pentru că o numesc lume
şi tac mai departe
şi ea, fata pedepsită, trântită pe jos,
tace asemeniThursday, May 17, 2018

NaufragiuNaufragiu


se ţinuseră în braţe atât de mult,
încât n-avea rost să mai numere timpul în ani,
doar soarele umplea somnul lor prelung,
cerc, diagramă încinsă a trupului,
trasând umeri goi
şi genunchi ieşiţi de sub rochie

uitase că este cu ea laolaltă,
aşadar, uluit a fost trezit de mâinile ei
liber mişcându-i-se alături
cu membre subţiri,
racii adunaţi în grămadă
sfârşiţi căutau ceva ce nu găseau unul la altul,
într-acolo zvâcnea şi peştele prins în năvod
pe care în ziua pescuirii minunate
toţi îl credeau mort de o vreme

descoperi că şi el avea braţe,
şi picioare, cu ele va să meargă oriunde,
dar să fie departe,
să nu mai fie înşelat de tihna apelor stătute din port,
din care sunt scoase de-a valma la ţărm
făpturi de îndată fetide când le atinge lumina,
şi-s pretutindeni scoici sparte,
vechi protuberanţe obscene,
nu se mai aud în ele nici vântul, nici marea.

Wednesday, May 16, 2018

Pâinea

Pâinea


Seara. Lunga zi a foametei,
fecioară cu picioare înalte,
dureros neîncăpute în rochia copilăriei

să ne strângem la masă

pâinea din cuptor e încă fierbinte
săracilor li se cuvine ordalia cutezanţei,
să-şi vâre slăbănoagele degete trandafirii
în arsura amară

altminteri, pâinea noastră cea spre fiinţă
se mănâncă cu coatele pe masă,
cu mucii şterşi pe mânecă

fără a privi măcar o clipă la zilele de pe urmă,
căci şi atunci vei mânca pâinea,
şi atunci, ţeapăn fiind,
vor mânca pâinea toţi cei vii împrejuru-ţi

minunea săturării: ei care nu deschid gura,
nu seamănă grâu, n-au spinări aplecate,
răspicat sunt vorbiţi în două cuvinte,
tatăl nostru.

Sunday, May 6, 2018

Nebunia lui FriedrichNebunia lui Friedrich


nebunia lui Friedrich
supurează de zeci de ani

fără ţipete şi istorie,
seamănă veşniciei grele şi întunecate

unde cer şi pământ înnoite
de flamurile şi trâmbiţele judecăţii?

în butoaie încinse în cercuri
brânza fermentează la fel de încet,
până când se uită
şuvoiul alb al naşterii

crispate în albastru,
dimineţile reci din satul de munte
primesc sfâşierea guturală,
cântecul cocoşului

în convulsii, găinile scapără ouă,
miezul galben hrăneşte puii de om,
prelins în guri crude şi viguroase

prea puternice fălcile
pentru a rosti cuvinte silfidice,
din acelea care zboară
peste gardurile de fier forjat stăpâne în burg,
dereglând nomenclatorul greco-latin
al maladiilor gândului

totuşi, balamale de fier
ţin uşile groase de lemn,
resping dureros
degetele firave ale copiilor bolnăvicioşi,
care vor să bată
şi să li se deschidă

în spatele lor, dizenteric,
zace der Mensch.Thursday, May 3, 2018

Augustus Pater


Augustus Pater


Augustus Pater,
chiar prăvălit în ţărână,
în preajma trupului tău
fi-vom firavi

nubili famelici
sunt toţi cei ce-nconjoară
chitul gigantic cu fălcile negre
înciudat împotmolite
în măruntul nisip,
sfărâmarea maculatelor ţărmuri

Tremenda tua ressurectione,
când aflat în capul scărilor,
mă strecuram prin umbra spatelui tău
s-aduc ofrandă fiicei tale fecioare

neapropiată, ea, pasărea nopţii,
mâna-i subţire smulge înduioşarea
cu gheare potrivnice

o iubesc sau nu, dilemă puerilă
consumată printre trandafiri
roz şi narcotici.

Sacra distantia,
din depărtarea căreia
o privesc prin fereastră
cum încearcă rochiile dăruite
în faţa oglinzii

şi mama-i alături,
cu picioarele desfăcut-născătoare
îi îngână încântarea femină

o poartă întoarsă spre sine,
lucind în cristal,
îi văd părul brun-auriu

Pater, primesc penitenţa
pentru vina iubirii
numai cu gândul

Tuesday, May 1, 2018

Târgul din Nijni

Târgul din Nijni


te miri unde
se găsesc scuturaţii de febră

ascund sub paltoanele groase
delicate frisoane
cu tremur de trecere mare

ajung din Novgorod
veşti despre boale

dară norodul se buluceşte
la târgul din Nijni,
se vând încă şirinci înflorate

împodobi-se-vor
cu noduri sub bărbiile grase
neveste blajine

şi vor lăsa neatins aşternutul,
paturile bolniţei,
insule însingurate pe Volga

mătură podeaua cearceaful alb,
trenele mireselor
ce-şi răstălmăcesc iubirea
sub bolţile întunecate şi sfinte

mai rămân păsările din colivii
prinse în laţ de băiatul
care îşi caută glasul

pierit, cântecul prinderii
răsună muşcatelor
înşiruite de gospodină în tindă

Saturday, April 28, 2018

Hidraulică
Hidraulică


nu făcuse niciun rău nimănui
mortul tânăr
poate minţea că trăise printre noi,
şi rătăcise printre copacii înalţi
din pădurile Sabei solare

lacrimile de tămâie
parfumau trupurile ferite de arşiţă
ale adolescenţilor zei,
darnici în risipirea albei sămânţe

nu aveau nevoie de mâinile mamei
să le mângâie frunţile ude,
când vomitau
după cumplite beţii omeneşti

îndeajuns epitaful patern,
cartea de rugăciune cu pagini soioase,
absorbind, îngroşate,
uleiul din candelă şi ceara gălbuie

şi noduri,
rădăcini crescute din picioarele
care nu mai aveau unde să fugă

răscopt demult adâncul sufletului,
cheagul de sânge,
merele rumene cad încă în joacă
pe dealul ros încet
de timpuria răcoare a toamnei

pornită pe râu, vrerea vuieşte hidraulic,
dilemele mecanice
se adâncesc printre rotiţe de lemn,
căznite plecări