Thursday, January 21, 2016

Păsări de fier

Păsări de fier

Nu zborul este în visul de om,
Căci acolo e rece ca-n groapă
Şi-ar citi ceasuri, odată să treacă
Depărtarea de rădăcina de pom.


Cuprins în foale, aerul din flacără
Încălzeşte păsări de fier născocite
Să prindă inimi în gheare-ascuţite,
Să dărâme turnuri şi-apoi să dispară.


Deget de-oţel să nu cadă în carne,
Să se plimbe neatins pe dovadă,
Menghina un gând de spovadă
Să zdrobească în zgomot de arme.


Nu pot decât să lucească în soare,
Cu capul de fier să bată monedă,
Urmaşi cu preţ de o lume întreagă,
Cu toţii având compas în picioare.