Monday, January 25, 2016

UitareaUitarea


Uitarea-i cuprinsă în bucăţi de hârtie,
Viii şi morţii sunt în rânduri înscrişi,
Slabă, respiraţia ne alungă deschişi
În ceaţa întinsă pe nevăzuta câmpie.

Închiderea-n pământ este sfărâmare,
Mai bine legat este în praf de arhivă
Mortul gata să ne răstoarne o tigvă,
Prin găvane jucând amintirile-amare.

Şi câţi nu ne scriu, voind comeseni
Să fie la ospăţul unde-n aer răzbate,
Duhul lor, otravă picurând în bucate,
Şi-i gonim în hârtia roasă de vremi.

Moartea viilor e pierdută-n Pergam,
N-o citeşte nici unul, ci se lasă citiţi
De cei ce întind, orbeşte-ndrăgostiţi,
Iederă de viaţă sub tronul lui Satan.

Măcar dacă viii ar scrie-un cuvânt,
De s-ar rosti, să se audă mai tare
Decât foşnetul paginii, aşteptare,
A urmei plutind un ceas pe pământ.