Monday, March 21, 2016

Deşteptare


Deşteptare


În alba lumină a dimineţii,
tulbure, greu se desface sufletul
din strânsoarea linţoliului cenuşiu
al chipurilor învălmăşite în vise.

Mobile grele, sipete pline de lucruri
i s-aşază-n privire.
Îl strivesc cu-nvăţătura că sunt,
trec peste gândul cuprins de-amorţire.

Şi totuşi, trandafiriu rotunjesc zorii
muchiile drepte ale casei omului,
iar cocoşul ce-l trezeşte la zi,
albastru, cântă-n muţenia cerului.