Friday, March 25, 2016

Înviere
Înviere


Copilul umplut silnic
de mâncărurile grase
din vechiile cratiţe,
îşi goleşte maţele crâcnind de durere.

Duhnesc creste de carne
umflate-n dorinţe,
îmbrăţişările-ncinse
se scurg în otrăvita sudoare.

Bătrâne împletesc ciorapi ciolanelor slabe,
zbârcite de riduri,
înnodând straşnic chipuri trecute,
fărâmiţate în franjuri de piele.

Aleluia! Se aude goarna minunată
peste câmpiile albe,
goale-s de oameni.

Noaptea împăratului
cu domnia pierdută-n ţărână
răsare-n sclipiri de lumină.

Oasele de sidef ale săracului lepros,
răsfirate la soare,
aşteaptă carnea trandafirie
vânturată-n mireasma de sus.

Saltă văzduhul înnoirii,
boarea veşnică de odihnă,
peste bucuria pierderii,
fericită răsplată. Aleluia!