Wednesday, March 16, 2016

Nocturna însinguratului
Nocturna însinguratului


În odaia însinguratului,
lampa de veghe
îi luminează noaptea din lucruri.

Obscure contururi
le desenează în liniştea lor.

Mâinile sale încrustate cu linii adânci
închipuie blazonul regal
al depărtării de lume.

Degete nobile,
cu unghiile moi,
uită s-apuce, să zgârie.

Doar mângâie
fantasme timide să-şi arate un chip,
ascunse sub văluri înnegurate,
tăcute.

Şi lasă tâmple încununate
cu venele gri
să le-aşeze în jilţuri de aur.