Monday, March 14, 2016

Nocturnă


Nocturnă


Când copacii se cutremură noaptea în vânt,
retraşi în florile albe,
iar sălbăticiunile se caută prin negrul pustiu,
scotocind prin pământ,
să se răpună una pe alta,
ori să-mprăştie viaţa,
acesta este ceasul lor.

Paşii târzii ai călătorului lucesc în groaza
din ochii-ntunecaţi ai jivinei,
pe caldarâm îi bat clopotul,
strigătul cucuvelei.
Străin foşnăie aşternutul pe corpul iubitei
şi-n ea pruncul se-ascunde de lună,
pe sub ziduri de carne.