Monday, March 28, 2016

Numele
Numele

Sacadat, spus pe silabe, numele taie
cărare uscată prin munţii de apă.
Şi numai cu înghiţituri de licoare amară
pot oamenii să fie traşi afară din ei.

Dulce este doar închipuirea pierderii
în iscălitura cu preţioase slove chirilice,
nădejdea că nu se va usca neagra cerneală
în pana păsării care demult nu mai zboară.

Nisipul de pe fundul mării,
care duce niciunde,
secătuieşte vorbele solitarului.
Abia îngânate,
sunt pline de setea de-a fi auzite,
purtate ca săgeata din glasul chemării.

Amarnic cerşeşte atunci,
în prag de biserici pustii,
un strop de otravă
din sumbrele valuri înţesate de oamenii vii,
de pe buzele fecioarei
lipsite de nume.