Wednesday, April 13, 2016

Durerea

Durerea


Îndurerată, tâmpla stângă
amorţeşte faptele drepte,
toceşte pintenul de fier,
care în carnea moale a calului
desenează căi neclintite,
neîntrebate.

Încetineala lor
este rotirea leneşă a aştrilor
plutind în odihna divină,
când omul le culege din văi
durerea de-a răspândi
lumina în beznă.

În capul din care sclipiri de argint
se sting domol în suferinţa
sfredelitoare-n spirală,
întunecimile de sus par corbi ce întind
aripi peste prada
ce stă să apară.

Câţi demoni se adună atunci
să vestească gândului răul
din hăul căscat
de rănile-adânci!
Purpuriu, sângele luminează bolnav
cerul din care-a plecat.