Monday, May 2, 2016

Ereticii timpului

Ereticii timpului


Ereticii timpului
părăsesc templele sale înalte,
unde-n galerii ordonate,
chipuri obscure urmează fapte şi vârste,
dreptele coloane, care ţin bolţi întinse peste toţi,
condus fiecare către altarul jertfirii.

Şi coboară timpul
în inimă, ca să fie al lor,
îi scriu evanghelia cea nouă
cu fruntea descoperită,
cât să vâneze cu ea treceri în fugă,
iar ele să verse peste gânduri sângele cald.

Dar le este greu
să se găsească unul pe altul
şi deseori ard singuri pe ruguri,
asfinţesc în cadrane solare,
iar aflându-se, ceasurile lor rămase pe loc,
o clipă le spun c-au venerat veşnicia.