Friday, May 20, 2016

Numele de îndrăgostit

Dacă soldatul n-ar purta nume de soldat,
trecând pe sub grade, medalii, prin marşuri,
ar şti că-mprăştie moartea şi ura în suflet,
forţat să desfacă din carne
dorul aprig al vieţii.

Nu-i la fel numele de îndrăgostit,
căci el îl face pe om să guste viaţa-mpreună,
să stea cuminte la nunţi şi ospeţe, unde află
că-i mire unei nunţi ce se-ntinde milenii,
de copii nenăscuţi şi născuţi.

Altminteri, iubind, ne-am duce s-ocupăm
locuri bune în teatre englezeşti,
să ne culegem unul altuia
flori din râul Ofeliei,
să ne-ascundem în cavoul Veronei,
unde moartea desfăcea în iubire
încurcătura de nume.

Căci la urmă rămâne un tu dezlegat,
strâns cu-ncrâncenare-n consoane,
respirat în vocale de noaptea în care
singurătatea se scrie cu-omega,
iar eul abia de rămâne în piept.