Thursday, May 5, 2016

Rosturile lucrurilor


Rosturile lucrurilor


Pe străzi, scârţâie metalic rosturile lucrurilor,
din toate încheieturile lor fără de început,
căci n-au crescut în tulpini uşoare,
n-au cunoscut plânsul pruncului,
care sfâşie tăcerea nimicului cald.

Preţioase urechile fine, aripi de fluture,
zburând fără rost în ocoluri înalte,
prin odăi unde larma greoaie
n-ajunge decât în suflare,
prin ferestre şi uşi cu neputinţă de-nchis.

De-acolo pătrunde un zvon ca un vifor
că-i bună măcinarea lumii
şi gustoase căderile-n ea,
doar se coboară o mulţime de oameni
să soarbă veşnicia cu multe sfârşituri.