Thursday, May 5, 2016

Tabachera

 Tabachera


Tot cotrobăind prin lucrurile strămoşilor,
clipă de clipă,
din loc în loc,
descoperi la urmă
tabachera aurită,
în care ţineau frunzele moarte în creangă.

Aprinse în roşu de focul
din vatra-mpietrită,
înnegrită demult,
se-nălţau în rotocoale de fum,
ameţindu-le celor vechi măsura prea dreaptă
sub cornul rece al lunii,
surâsul strâmb al zeului seminţiei.

Din căutare nu rămâne nimic,
lucrurile răsturnate
abia atunci de răsar,
cer şi ele să fie primite,
cum implorau alţi străbuni
să li se urce în cer
fumul din jertfe,
peste casele unde copiii li se ridicau
cu picioarele blânde.