Sunday, June 26, 2016

CalendarulCalendarul


În patria unde calendarele au fost lepădate,
din oboseala de-a le feri de stăruinţa muştei,
care zăreşte mereu printre zile destul putregai,
cei trecuţi nu mai pleacă sub braţe-atârnate
cu file din an.

Despre ei doar se-ntreabă ce au rostit la plecare
şi se răspunde cu tot ce au tăcut despre noi,
cum îngăduiră să ne cioplim chipuri din zi,
smerite puţin când privesc înapoi la amurg,
către mândre stafii.

Dar ce-i întuneric în ele stă la mijloc în luptă,
dispare înaintea coifului lucind din argint,
ce-ar vrea să înfrângă sub singurătăţi de metal
vrăjmaşa-ncleştare printre cei care, trăind şi murind,
moale aştern sub pavăză lumea.

Şi totuşi, graţie lor, nu i se mai aud picurii grei,
sângele roşu ce-adună fier din comete,
scurgându-se în măsuri de veac şi popoare.
Văzută-i doar, sub umbra copacului,
de unde fuge copilul în braţe cu poame.