Saturday, June 18, 2016

Fără vindecare

Fără vindecare


Fără vindecare, boala căpătată în copilărie,
răceala prinsă de picioarele desculţe în frig,
amorţeşte cu greu, soarbe acreala din vin,
numai pare că trece în valuri pe sus,
înşelătoare beţie.

Mai adânci sunt stigmatele,
mândria citirii de-aproape, cu ochii miopi,
în sângele demult uscat de un soare străin,
a semnelor alegerii
pentru lumea unde nu-i mântuire.

Din depărtare, chipurile frumoase ale vracilor
îşi împrăştie ceaţa încă senină,
îneacă privirea ce-ar dori să-i ţină sub febra-i,
care deja mistuit-a sălaşul dulcii odihne,
strecurate cu degete firave pe frunte.