Thursday, June 30, 2016

Lungimea de zile

Lungimea de zile


Înăbuşitoare poveştile din gurile bătrânelor,
din fălcile lor atârnate,
amuţind cu miros greu de mâncare
timide întrebări „pentru ce?”.

Răsuflare ce-ar vrea să se legene-n voie,
să se-oprească până-n voia divină,
e-ncetinită de cuvinte din piatră,
împietrirea de sus, a tuturor, încât să fie aşa.

Adevărul domol, boiereşte, ocupă divane,
se-ntinde în trupuri bătrâne ce iubesc nemişcarea,
încheiat-au demult o grămadă de nunţi,
rămas-a numai râsul îngrămădirii de pofte şi zile.

Cât de tânăr necopt este visul întru mult şi puţin,
se-ncurcă precum un copil printre rochii,
căci urmează în lungime de zile preotesele mari,
drapate-n veşmintele largi,
furate de la sfinţi fără glas,
ce rămân scofâlciţi prin biserici.