Tuesday, June 28, 2016

ProfetulProfetul


Când ochiul profetului vede
ce are să vină
mai clar decât tot ce este deja,
pe cuprinsul vederii îi păşeşte-n lumină
călăreţul sfârşitului,
rotindu-i în inimă sabia de foc.

Palidă, atunci, numărătoarea de zile senine,
buna potrivire a vânturilor, între ele,
cu feţele uşor răvăşite,
aplecate să-ntoarcă de azi
ceasul de mâine.

Numai o clipă greşesc,
pierită, o iau uşor pe umeri urmaşii,
îi ridică, semn că nedumeririle trec
mai rapid decât vieţi,
mai nesigur decât mersul pendulei.

Fără strălucire, roata maşinăriei de fier
toacă prevestiri totdeauna de ieri,
alungă profetul în semn de-ntrebare.
Înapoia ochiului său se cască o grotă,
neştiut să se scurgă sângele negru al lumii.