Monday, August 8, 2016

Ceasul de seară
Ceasul de seară


Ucigaşul omoară la ceasul de seară,
când apune soarele său şi al lor,
cu toţii sprijinindu-se singuri în beznă,
unii pe aşternuturile moi ale patului,
alţii alunecă pe muchiile rotunjite
ale mobilelor din lemnul uscat,
ori îşi plimbă degetele pe cotoare de cărţi,
să dibuiască litere,
ziua, de aur.

Mulţi râvnesc fără rost să fie răpuşi
de strălucirea de metal a pumnalului,
tăind fără milă răul din bine,
dar se sting ca pruncii în somn,
se coboară peste ei tihna laptelui,
izvorât din pământ, din femeie.