Tuesday, November 15, 2016

Duhul joculuiDuhul jocului

Duhul jocului a rămas jos,
umple încă odăi de copii.
Adăpostit mereu de întoarceri,
îşi ascunde lumina sub greu,
de fier abajur.

Vraiştea, cald început, trece,
sunt acum potriviri, încleştări.
Rămas-a din joc muchia de zar,
taie măruntaiele blânde, gândind
cuprinse de boală.

Piere tânără febra ghicirii,
rece se stinge-n odihnă.
Goarna de sus ne trezeşte jucaţi,
rău răsturnaţi, fără rost. Vina,
neştiut întuneric.