Saturday, December 31, 2016

Sorţi


Sorţi

Din străfundul de ani al casei,
dincoace de pereţii groşi,
măcar că-i străpunge apa alene,
nu se mai simte întoarcerea pământului,
greoaia lui mutare
în gheaţa crispată şi-n noapte.

Şi nu te mai prinzi de teamă
în cercul de foc,
risipit o clipă în scânteia cea roşie,
dar îndeajuns să dea o culoare
multelor chipuri ce palide-aşteaptă,
să cadă pe rând în uitare.

Tot ce nu trece, ca din mână zeiască,
se adună în bulgăre brun,
care bate cu-ncetineală în piept
de sub cămaşa ţesută lung
cu-nceputuri şi sfârşituri de lume.
Doar bumbii de-argint îi mai cad,
roată se duc în trageri la sorţi.
Friday, December 16, 2016

Jurăminte
Jurăminte


La ceas de amiază,
viaţa îşi adună pe rând jurăminte,
căci se-ascund mereu în egală lumină pieirile toate,
uscată, iarba îşi minte murirea,
galbenă, botează în soare pământul.

Îi jură credinţă sărutul pe trup,
îngroparea oarbă-n plăcere,
trezind din limbul tăinuit de-o adâncă visare
prunci văitându-se de-un alt început.

De-ar şti graiul morţii,
ar lua la rost legănarea părinţilor,
pierderea gândului drept
în sufletul moale al cărnii.

Dar stau chirciţi mai departe de spaimă,
să-i ocolească un timp ucigaşul,
care taie noaptea-n cărări
şi-mplântă nemilos adevărul
până la capăt şi până la os.Friday, December 9, 2016

Răsturnare

Răsturnare


Prin scobiturile din pământ,
feriţi să-l vadă întins, fără sprijin,
se ascund şi plâng pruncii bolnavi.

Răscolesc păcatul din ei,
cu mâini ce nu ştiu s-apuce,
cu picioare strâmbe în umblet.

Duhoarea cea rea se înalţă,
loveşte creştetul omului drept,
coboară-n adânc căile toate.

„Nu-mi place, nu-mi place!”,
va spune cu-amar însetatul,
mereu potolit de apa vieţii sălcie.

Căci gustul risipeşte banchetul,
în singurătăţi răstoarnă mesenii,
ce-ar fi stat ocolind mai departe.