Friday, December 9, 2016

Răsturnare

Răsturnare


Prin scobiturile din pământ,
feriţi să-l vadă întins, fără sprijin,
se ascund şi plâng pruncii bolnavi.

Răscolesc păcatul din ei,
cu mâini ce nu ştiu s-apuce,
cu picioare strâmbe în umblet.

Duhoarea cea rea se înalţă,
loveşte creştetul omului drept,
coboară-n adânc căile toate.

„Nu-mi place, nu-mi place!”,
va spune cu-amar însetatul,
mereu potolit de apa vieţii sălcie.

Căci gustul risipeşte banchetul,
în singurătăţi răstoarnă mesenii,
ce-ar fi stat ocolind mai departe.