Saturday, March 11, 2017

Ghimpele din trup

Ghimpele din trup

O vreme, timp de câteva respiraţii
fără altele-n jur,
se-arată ghimpele din trup,
neliniştea ce-l cântă
în fugă de orgă
şi răsună a spirit.

S-au curăţat chinurile sale
sub ploaie măruntă,
i s-a potolit zvârcolirea
sub întuneric de seară,
iar trotuarele negre,
umede primesc numai alte lumini.

Doar sub cămaşă se-ascunde
licărirea străină
şi-acolo, în piept,
coboară pulsul din tâmple,
blânda durere a vieţii,
însingurarea.

Şi n-ar mai înghionti trupul să urce,
căci mai lămurită e pacea
şi rămânerea-n ea.
Şi-o grăieşte mai bine
cu-ameninţarea zdrobirii
tramvaiul trosnind în roţi de metal,
aruncând orbitoare lumina.