Wednesday, March 15, 2017

Melancolie
Melancolie

Neagră vină a gândului,
melancolia îmbolnăveşte veneric
lucruri îmbrăţişând numele multe,
oameni pătimaşi să-şi ţină chipul la ei.

Şi neputincios este acul de-argint
când vrea să prefacă-nţepând
zdreanţa în haină,
dar scrie cu aţă subţire trecerea sa.

Căci destrămată,
ţesătura se desface-n culori,
de se vede c-ascund toate lumina
pe care atât au iubit-o.

În umbră mai zac purtătorii de feţe,
toţi câţi speraseră să spună ceva,
vărsând picături de otravă
în urechi ce le-aud mai bine tăcerea.

Căci ei ar vesti mai departe,
în pieţe unde idolii cad,
prăbuşirea zeului vieţii,
măreţia bolnavă din patima sa.