Tuesday, March 7, 2017

Restul de viaţă

Restul de viaţă


Copleşit sub bolta de cer nezburat,
căzut sub paloarea-i,
stă restul de viaţă.

Scapă din gheare pasărea neagră
prada coborând în pământ,
cumplita zbatere roşie.

Golul foametei sătule de vise
îl umple fum albăstriu,
amorţirea din ore.

Mai aproape eşti tu, trup al fecioarei,
în amintire mai alb
şi-n neatingeri de gheaţă.