Tuesday, April 25, 2017

Minuni
Minuni


De când nu se mai scriu,
minunile se petrec în frânturi,
deschid pleoape închise prea bine
peste ochi ce trudit-au prea mult
să afle ce-i înăuntru,
dar nu ştiut-au să cânte
sunete răsfirate de harfă,
printre care să se plimbe lumina.

Şi deschişi, ochii te duc unde n-ai învăţat,
către ce n-ai iubit,
câtă vreme iubirea îţi era boala
pentru care adunai leacuri de la unul ori altul.
Le turnai în trupul ce-ţi devenea şi mai slab,
tânguindu-te de singurătăţi renăscute,
căci greu îţi venea să fii văzut de departe,
apoi zărit de sus, din bolţi înălţate-n biserici.