Thursday, April 6, 2017

Pacea privirii


Pacea privirii

E de temut pacea privirii
peţite de aranjamente florale
ornând obscen-funerare pe străzi
pierderea unui om în plus
undeva în oraş.

Căci fără revoltă, cu pleoape deschise,
privirea va primi să fie trecută
şi de fantome grăbindu-se-n umbre,
fără crâcnire va rămâne o viaţă
prinsă sub închipuiri de sălaş,
griuri în piatră.

Şi clătinările fi-vor prea line,
când zguduit în pântece de fier,
ros nemilos de roţi de tramvai,
vei adormi uitând că smuls dintre locuri
ţi-ai pierdut ghetele ce-ţi bat
 în zgomot de toacă
pieirea.