Thursday, June 22, 2017

Bolnavii


Bolnavii


Săracii, cum zac acolo în boală!
Cum stau iar ca pruncii,
cu picioarele strânse spre ei,
potrivnici drumului drept
spre care-i cheamă durerea.

Înţepeniţi aşa, închipuie litere, cifre,
nedesluşite, chiar dacă unii
îşi cufundă chipurile grave
în albe cearceafuri, privind,
ca înţelepţii din antice frize,
forfota vieţii însorite din jur.

Şi ce-ar putea însemna
sărăcirea nădejdii în trupul bolnav?
Cum să primim că speranţa
este strigăt prelung
venit de la ceva prea puţin?

Căci fără gând şi-ntristare
apar şi dispar
iarba câmpului, copacul înalt
din desişul pădurii,
răsuflarea jivinei ascunse în ea.

Iar melancolicul
ce-ar şti să cânte pieirea
îşi poartă patul de boală
pe note de sus.
Şi astfel, numai divine
ajung imnurile sale urechii
celui întins în patru colţuri,
pe iarbă, să-şi facă siesta.