Friday, June 9, 2017

Întârzierea la naşteri şi înmormântăriÎntârzierea la naşteri şi înmormântări


Întârzierea la naşteri şi înmormântări
le-aşază pruncilor şi morţilor
în coaste un timp pe care nu îl aveau,
doar stăteau să-l înceapă ori să-l sfârşească.

Ochii pe ceas ai întârziatului,
munciţi de trecerea întotdeauna exactă,
de ticăitul ce nu admite
 văicăreala din plâns şi din psalm,
îi pune pe vii şi pe morţi să se lungească uriaş,
până să-şi întindă umbra de piramide
peste graba rudei lor.
Şi totuşi rămân stingheri ca ele-n deşert,
când umile aşteaptă să le descifreze istoria,
file colţuroase ordonate-n volume
ce povestesc egal
despre faraoni adormiţi sub chipuri de aur
şi despre ciumaţi aruncaţi în groapa comună.

Şi dacă nu mai ajungem la ei?
Nu-i nimic, spunem că ne rămân în viaţă, în gânduri,
le rotunjim pe ceas amintiri,
fără zbieretul începutului lumii,
fără cântarea solemn legănată,
adâncită până în groapă.

Doar se găsesc pentru toţi
împărţiri meşteşugite de timp,
calendare în care cerşesc
să le fie însemnată o zi.