Tuesday, June 13, 2017

Mărturisirea idolatrei

Mărturisirea idolatrei


Mi-a fost ales idolul
din lutul de la marginea satului,
pe unde oamenii nu calcă
decât atunci când vor în afară
să-şi ridice un nou adăpost,
iar bătrânii spun că din pământul acela
întocmit-a zeul şi omul dintâi.

Pe semne că pentru idolul meu
sunt şi eu prima femeie
şi-l voi ţine lângă mine
precum stâlpii casei ce-nalţă
acoperişul însăilat din fire de iarbă,
unul mai slab decât altul.

Mi l-am aşezat în dreapta culcuşului,
un tată care veghează-n tăcere
iar la trezire,
cu ochii deschişi la fel ca-nainte,
cu sprâncenele mari,
cuprinzându-mă toată,
îmi va îngădui visele nemărturisite cuiva,
de ruşine.

Nu m-am depărtat de la el
decât în timpul scurgerii de sânge,
când credeam că mă sfârşesc,
spurcată fiind socotită
de înţelepţii în cele divine.
Dar parcă atunci am ajuns în miezul idolului,
la izvoarele demult secate,
ce-i făcuseră odată pământul mai moale,
iar acum e ca piatra-ntărit.
Şi parcă aşa îmi spunea
că răul se sfârşeşte odată,
când îl faci să se-ntindă în tine
ca stana de piatră.

Şi totuşi, cu mâini nevăzute,
înţepenitul idol
îmi lua febra din frunte
şi slăbiciunea din trup,
căci lui i se-nchinau
vracii vorbind limbi de sus;
el mă ţinea să nu cad pe gânduri,
să nu mă prăvălesc peste vise
cu picioarele-n sus,
cum fac fetele prinse în hore nebune,
roşii-n obraji, cu ochii sticloşi,
poftind prea mult de la viaţă.

Cum să renunţ dar la el?
Cum să primesc zeul bărbatului,
necruţător, tot nevăzut,
aşa cum s-a năpustit peste mine,
mirele în bezna nunţii
sărbătorite sângeriu în durere?
Şi se-aude că zeul acesta scrie în piatră,
nu moale în lut,
că mână oamenii-n turme
şi-i desparte în drepţi şi nedrepţi.

Îl voi ascunde de ei,
de preoţii lor drepţi în odăjdii,
ţinându-l sub rochie,
chiar de vor socoti că-i lucru de râs.
Căci ştiu că şi-acolo,
în căldura coapselor mele,
nu-mi va adulmeca miasmele trupului
să mă răpună în poftă,
ci-mi va sfinţi spărtura dorită,
din care ies bărbaţi şi copii,
plecând în lumea creată de zeu,
mai departe.