Wednesday, June 28, 2017

Sărăcie


Sărăcie


Prea puţini în dezbrăcare,
amanţii cerşesc poveşti de iubire,
măcar să aibă ceva,
când trudindu-şi unul altuia carnea,
nu izbutesc să se afle.

Singuri, vor bate cu disperare din aripi;
goi în cer,
sunt temători că-i afundă pământul,
căci i-au sorbit până la capăt tăcerea,
odată cu tăria din osul rotund
capul pruncului
care înfrânge culcuşul moale din pântec.

Câtă sărăcie, chiar izbutind
să aduni cutezător
ceva peste lipsă;
calicii irosesc bruma de pâine
să-şi hrănească visele rămase flămânde,
ziua de mâine, aşteptarea ascunsă,
pier îndărătul numerelor
scrise de jur împrejur pe hârtii,
paravanele groase
înălţate de socoteli fără şir.