Thursday, July 13, 2017

Calendarul martirilor

Calendarul martirilor


Martirii fără să aibă ceva de mărturisit
îngăduie durerii să vestească prin ei
că omul îi stă mai prejos,
aşteptând milog să-i fie sfinţite
de gândul la moarte
măruntaiele ce-l întinseseră obscen
peste lucruri şi oameni
care n-aveau de fapt
vreo treabă cu el.

Şi totuşi, nici el nu ştia ce-i cu sine,
medicul îmbracă straiele regelui
când acesta trage să moară,
şi pare că atingând carnea
împuţinată de boală
adună în sfârşit în palme
dealurile şi munţii
stăpâniţi fără să ştie,
iar când îi cercetează ochii betegi,
îi descoperă cerul
deseori cuprins în privire,
doar să-şi stabilească prin el
măsura palatului său.

Şi trebuie să poruncească doctorilor,
slujitorilor îndrăzneţi
curăţând stăpânul de scârnă,
multă tăcere,
cât să nu se afle că pleacă din palat
pe o cale îngustă
prin firicele de sânge
ce refuză să-l ţină acum laolaltă,
ori afundat în mocirla fetidă,
ocolită de rândaşi sănătoşi,
ce n-au privit cu invidie,
ci doar cu capul plecat,
ascuns sub semnul crucii,
calendarul plin de martiri.